Niveau sensor

Kapacitet sensor M32 5-leder DC PNP ATEX

Niveau sensor til registrering af højde niveau af pulver og granulat.

Piab styreenheder er fuldt pneumatisk betjente med en yderst pålidelig funktion. Det fulde pneumatiske design fjerner også enhver antændelseskilde fra systemet og forenkler samtidig valideringsprocessen.

Niveausensor til pulver

Kapacitiv sensor M32 5-leder DC PNP ATEX
Niveau sensor til registrering af højde niveau af pulver og granulat.

Anvendes sammen med ventilenhed til niveaudetektor (0124051).
Niveau sensor stopper transportøren, når niveauet i modtagebeholderen er nået.
Den kapacitive sensor er i overensstemmelse med ATEX. Støvzone 20/21, gaszone 1.

Alle industrier.

Proces tilbehør